La caza del lobo congelado. Ricardo Cases.

“O seu traballo fotográfico está relacionado sempre cós anhelos do ser humano: Os anhelos profundos e universais do cidadán da sociedade de masas, que loita contra a banalidade nun esforzo por transcender e confronta a súa dignidade a un medio sempre pouco glorioso. Para elo orienta a mirada ás expresións do folclore contemporáneo, buscando a verdade do espanhol entendido como un home de aldea obligado a vivir na cidade, na modernidade. Máis alá dunha apariencia pop, distanciada e cínica, interesalle o humano e antropolóxico. Máis alá do social e o documental, interesanlle as pulsións sinceras e universais que laten baixo a superficie banal, kitsch e pouco glamurosa da Espanha contemporánea.”

Fonte: http://www.ricardocases.es/

Advertisements